TOTAL RENOVERNG AV ETT HUS AV ALLA KOMPLEXITET ENLIGT AMA-STANDARDEN PÅ 30 DAGAR, ÄVEN OM TAKET LÄCKAR OCH GRUNDEN SPACKAR

UPP TILL 30% RABATT PÅ BYGG- OCH REPARATIONSMATERIAL
Beställ gratis platsbesök och kostnadsförslag

  Återbetalning på 20 000 SEK vid avvikelse från tidsplanen

  100%
  kvalitetsgaranti

  10 av 10 nöjda
  kunder

  Svensk standard
  A-klass renovering

  Vi garanterar stor rabatt
  på renoveringsmaterial

  Renovering behövs för att rädda huset och ge det nytt liv

  Renovering

  Tiderna förändras och nya krav ställs på husens skick och funktionalitet. Reparationer och renoveringar utförs när:

  Byggnadens försämring är ojämn och enskilda delar kräver delvis utbyte eller reparation, men byggnaden som helhet är lämplig för användning.

  Det är nödvändigt att utöka det användbara området, lägga till ett eller två rum, ett garage, en terrass och annat.

  Ägarna vill behålla det gamla huset som ett minne av tidigare generationer, men förändra det.

  Ombyggnation krävs i samband med förändrade levnadsvillkor, till exempel när familjen utökas.

  Ägarna vill ändra utseendet på sin bostad och modernisera den.

  Det behövs ytterligare värme – och ljudisolering

  Med rätt design, underhåll och tidsenliga renoveringar kan ett hem hålla i århundraden och gå i arv från generation till generation.

  Låt oss göra huset
  praktiskt och estetiskt


  VÅRT ARBETE

  Certifierade byggare, miljövänliga material och omfattande erfarenhet

  Kunder väljer oss eftersom:
  Vi garanterar kvaliteten på vårt arbete.

  Vi ger dig en garanti och ansvarsförsäkring på 1 000 000 SEK.

  Vi har funnits på marknaden i mer än 12 år.

  Våra chefer har 20 års erfarenhet av branschen. Vi har stor erfarenhet inom olika områden av anläggningsarbeten, projektledning, design och konstruktion.

  Vi anställer endast proffs.

  Vi väljer noggrant ut de bästa medarbetarna på marknaden baserat på erfarenhet och rekommendationer från nöjda kunder.

  Vi har ett individuellt förhållningssätt till varje kund.

  Vi tilldelar dig en erfaren personlig chef som kontaktperson och arbetsledare på plats.

  Vi är ansvarstagande i varje steg.

  Vi förser dig med transparent rapportering i varje skede, du kommer alltid att vara medveten om hur arbetet fortskrider. När det behövs vi kommer att svara på alla dina frågor.

  Vi respekterar våra avtal.

  Vi följer allt som ingår i kontraktet och projektdokumentationen, fram till sista punkten, och det deklarerade priset kommer att förbli oförändrat om ni inte beställer extra arbete förblir oförändrat.

  De arbeten vi utför på byggarbetsplatser uppfyller alla byggnormer och föreskrifter, och projekten godkänns alltid av alla tillsynsmyndigheter.
  Färdplan för våra arbeten:

  INSPEKTION AV OBJEKTET, MÄTNINGAR, KONSULTATIONER.

  Vi inspekterar objektet, gör mätningar och konsultationer. Vår specialist besöker dig vid objektet och informerar dig om de förväntade resultaten. Under mätningsprocessen studerar vi noggrant alla strukturella element i din byggnad och på grundval av analys och exakta beräkningar fattar vi det slutliga beslutet.

  PROJEKTUTVECKLING, KOSTNADSBERÄKNING, MATERIALUPPHANDLING.

  Vi utför grundliga beräkningar och förbereder projektdokumentation, förslag och kontrakt åt dig. Vi godkänner tillsammans med dig ritningar och andra dokument om modernisering av huset, kommer överens med dig om kvantitet och kvalitet på byggmaterial, tidsfrister etc.

  DEMONSTRATION.

  Vi demonterar strukturella element som ska rivas och tar bort byggavfall från platsen. Efter oss kommer vi att lämna en perfekt renlighet.

  BYGGNADSARBETEN.

  Vi utför arbetet i etapper, tillhandahåller kontroll på alla nivåer och i enlighet med de villkor som anges i kontraktet.

  ÖVERLÄMNANDE AV ARBETET TILL KUNDEN

  Vi gör en snabb slutbesiktning och oftast utan kommentarer, eftersom alla problem redan har lösts under planeringsprocessen.

  Lämna en förfrågan så visar vår kvalificerade personal dig hur du kan förbättra dina levnadsvillkor med mer kostnadseffektiva och tillförlitliga arbeten.

  Kontakter