Totalrenovering av hus, villor och byggnader

Renovering, ombyggnad och tillbyggnad av fastigheter förlänger kraftigt byggnadernas livslängd. Ett professionellt team med arkitekter, projektledare, byggnadsarbetare och formgivare hjälper dig att spara pengar och erbjuder den bästa lösningen baserat på din situation.

Beställ gratis platsbesök och kostnadsförslag
OFFERTFÖRFRÅGAN

  Renovering behövs för att rädda huset och ge det nytt liv

  Tiderna förändras och det ställs nya krav på bostädernas skick och funktionalitet.

  Renovering

  Renovering

  Tiderna förändras och det ställs nya krav på bostädernas skick och funktionalitet. Reparationer och renoveringar utförs när:

  Byggnadens försämring är ojämn och enskilda delar kräver delvis utbyte eller reparation, men byggnaden som helhet är lämplig för användning.

  Det är nödvändigt att utöka det användbara området, lägga till ett eller två rum, ett garage, en terrass och annat.

  Ägarna vill behålla det gamla huset som ett minne av tidigare generationer, men förändra det.

  Ombyggnation krävs i samband med förändrade levnadsvillkor, till exempel när familjen utökas.

  Ägarna vill ändra utseendet på sin bostad och modernisera den.

  Det behövs ytterligare värme – och ljudisolering

  Med rätt design, underhåll och tidsenliga renoveringar kan ett hem hålla i århundraden och gå i arv från generation till generation.

  Låt oss göra huset
  praktiskt och estetiskt


  Referensobjekt

  • Prefab hus i Norrtälje

   Byggnation av hus (väggar och tak) från prefabricerade element. Komplettering av fasaden samt invändigt arbete (målning, köksmontage, finsnickeri).

  • Prefab hus i Karlstad

   Byggnation av hus (väggar och tak) från prefabricerade element. Komplettering av fasaden samt invändigt arbete och montering av tegeltak.

  • Prefab hus i Ekerö

   Byggnation av hus (väggar och tak) från prefabricerade element. Komplettering av fasaden samt invändigt arbete och montering av tegeltak.

  • Hus från lösvirke Medbacken

   Geal AB har byggt huset (från lösvirke) helt från grunden. Fantastiskt roligt projekt och kunden blev väldigt nöjd.

  • Huddinge 1

   Byte av fasadbrädor och målning av fasaden. Bostadsrättsföreningen var nöjd och har fortsatt anlita oss för olika arbeten.

  • Gotland

   Byggnation av villa och attefallshus från lösvirke

  • Bytt och målning av fasad för BRF i Falun

   Byte av fasadbrädor och målning av fasaden. Bostadsrättsföreningen var nöjd och har fortsatt anlita oss för olika arbeten.

  Certifierade byggare, miljövänliga material och omfattande erfarenhet

  Kunder väljer oss eftersom:

  Vi garanterar allt arbete.

  Vi erbjuder en heltäckande garanti och har en ansvarsförsäkring på 1 000 000 kr, ett belopp som kan höjas.

  Mer än 12 år på marknaden.

  Vissa arbetsledare har 20 års branscherfarenhet och vi har tillräcklig erfarenhet inom olika områden av byggnadsarbete, projektledning, design och konstruktion.

  Vi anlitar endast proffs.

  Vi anlitar endast proffs, som vi noggrant väljer ut baserat på erfarenhet och rekommendationer.

  Vi samordnar projektet.

  Vi samordnar projektet och låter en erfaren arkitekt ta fram en ritning, varefter en lista över kommande arbeten skickas till kunden för godkännande.

  Vi rapporterar i varje skede.

  Vi rapporterar i varje skede och tilldelar objektet en personlig chef som kontaktperson samt en erfaren arbetsledare.

  Vi följer alla avtal.

  Vi följer alla avtal och projektdokumentationen, och det offererade priset förblir oförändrat.

  Arbetet som utförs på anläggningen följer alla byggregler och föreskrifter, och projektet har godkänts av alla tillsynsmyndigheter.

  Vi arbetar så transparent som möjligt, ​​utan dolda avgifter och tvivelaktiga klausuler i kontraktet.

  Vi besiktar husens beboelighet, identifierar byggnaders svaga punkter och beskriver deras återuppbyggnad samt motiverar behovet av till- och ombyggnader. Vi förändrar husets inre och yttre utan att kränka dess integritet.

  Undersökning av objektet, mätning, samråd.

  Besiktning av objektet, mätning och samråd. Specialisten går på platsbesök och informerar om de förväntade resultaten. Vid mätningen undersöks noggrant alla strukturella delar av byggnaden och baserat på analysen och samrådet fattar du det slutgiltiga beslutet.

  Utveckling av projektet, budgetering, inköp av material.

  Kalkylering samt förberedelse av projekthandlingar, offert och avtal. Ritningar och andra dokument för modernisering av huset bekräftas, och mängd och kvalitet på byggmaterial, tidsfrister osv. överenskommes.

  Demontering.

  Demontering. Borttagning av konstruktionselement som ska rivas och avlägsnande av byggrester från platsen.

  Byggnadsarbeten.

  Byggnadsarbeten genomförs i etapper med kontroll på varje nivå och betalning enligt de villkor som anges i kontraktet.

  LEVERANS OCH MOTTAGANDE

  Slutbesiktningen går snabbt och är normalt utan anmärkningar eftersom alla problem har lösts redan under planeringsprocessen.

  Priset på en tillbyggnad, ombyggnad eller renovering diskuteras redan på projekteringsstadiet och beror på husets skick, de material som används, tidsfrist och komplexiteten på det arbete som ska utföras. Betalning sker i omgångar efter varje avslutad etapp.

  Vi bygger för dig som för oss själva

  Genom att anlita oss får du en professionell och effektiv aktör som förändrar ditt hem. Våra kvalificerade medarbetare berättar för dig hur du kan förbättra dina levnadsvillkor med ett mer ekonomiskt och mer tillförlitligt utfört arbete.

  Kontakter

  • Box 457, Renstiernas gata 23, 116 31 Stockholm
  • 08 124 102 76
  • kontakt@gealab.nu
  • Geal AB
   Org.nr 559058-4271
   Momsreg.nr SE559058427101
   Godkänd för F-skat