Totalrenovering av hus – oavsett komplexitet – enligt AMA-standard på 30 dagar, även om taket läcker och grunden är sprucken

Upp till 30% rabatt på byggmaterial

Beställ gratis platsbesök och kostnadsförslag

  Återbetalning på 20 000 SEK vid avvikelse från tidsplanen

  100%
  kvalitetsgaranti

  10 av 10 nöjda
  kunder

  Renovering enligt svensk klass A-standard

  Vi garanterar stor rabatt
  på renoveringsmaterial

  Renovering behövs för att rädda huset och ge det nytt liv

  Renovering

  Tiderna förändras och det ställs nya krav på husens skick och funktionalitet. Reparationer och renoveringar utförs när:

  Byggnadens försämring är ojämn och enskilda delar kräver delvis utbyte eller reparation, men byggnaden som helhet är lämplig för användning.

  Det är nödvändigt att utöka det användbara området, lägga till ett eller två rum, ett garage, en terrass och annat.

  Ägarna vill behålla det gamla huset som ett minne av tidigare generationer, men förändra det.

  Ombyggnation krävs i samband med förändrade levnadsvillkor, till exempel när familjen utökas.

  Ägarna vill ändra utseendet på sin bostad och modernisera den.

  Det behövs ytterligare värme – och ljudisolering

  Med rätt design, underhåll och tidsenliga renoveringar kan ett hem hålla i århundraden och gå i arv från generation till generation.

  Låt oss göra huset
  praktiskt och estetiskt


  VÅRA PROJEKT

  Certifierade byggare, miljövänliga material och omfattande erfarenhet

  Kunder väljer oss eftersom:
  Vi garanterar kvaliteten på vårt arbete.

  Vi ger dig en garanti och ansvarsförsäkring på 1 000 000 SEK.

  Vi har funnits på marknaden i mer än 12 år.

  Våra chefer har 20 års erfarenhet av branschen. Vi har stor erfarenhet inom olika områden av anläggningsarbeten, projektledning, design och konstruktion.

  Vi anställer endast proffs.

  Vi väljer noggrant ut de bästa medarbetarna på marknaden baserat på erfarenhet och rekommendationer från nöjda kunder.

  Vi har ett individuellt förhållningssätt till varje kund.

  Vi tilldelar dig en erfaren personlig chef som kontaktperson och arbetsledare på plats.

  Vi är ansvarstagande i varje steg.

  Vi förser dig med transparent rapportering i varje skede så att du alltid är medveten om hur arbetet fortskrider. Vi svarar alltid på alla dina frågor.

  Vi respekterar våra avtal.

  Vi följer allt som ingår i kontraktet och projektdokumentationen till punkt och pricka, och så länge du inte beställer extra arbete förblir det angivna priset oförändrat.

  De arbeten vi utför på byggarbetsplatser uppfyller alla byggnormer och föreskrifter, och projekten godkänns alltid av alla tillsynsmyndigheter.
  Arbetsplan för våra projekt:

  INSPEKTION AV OBJEKTET, MÄTNINGAR, KONSULTATIONER.

  Vi inspekterar objektet, gör mätningar och ger konsultationer. Vår specialist besöker dig vid objektet och informerar dig om de förväntade resultaten. Under mätningsprocessen studerar vi noggrant alla strukturella element i din byggnad och fattar sedan ett slutligt beslut baserat på analyser och exakta beräkningar.

  PROJEKTUTVECKLING, KOSTNADSBERÄKNING, MATERIALUPPHANDLING.

  Vi utför grundliga beräkningar och förbereder projektdokumentation, förslag och kontrakt åt dig. Tillsammans med dig godkänner vi och andra dokument om modernisering av huset samt kommer överens om kvantitet och kvalitet på byggmaterial, tidsfrister osv.

  DEMONSTRATION.

  Vi demonterar strukturella element som ska rivas och transporterar bort byggavfall från platsen. Vi efterlämnar en ren och prydlig plats.

  BYGGNADSARBETEN.

  Vi utför arbetet i etapper samt erbjuder kontroll på alla nivåer och i enlighet med de villkor som anges i kontraktet.

  ÖVERLÄMNANDE AV ARBETET TILL KUNDEN.

  Vi genomför en slutbesiktning, som oftast är utan kommentarer eftersom alla problem har lösts redan under planeringsprocessen.

  Skicka in din förfrågan så visar våra kvalificerade medarbetare dig hur du kan förbättra dina levnadsvillkor med mer kostnadseffektiva och tillförlitliga arbeten.

  Kontakter